KHAY NHỰA ĐỊNH HÌNH

VỈ NHỰA ĐỊNH HÌNH

BAO BÌ GIẢM XÓC

thông tin liên hệ
Ms. Ly
Trợ lý Giám đốc - 0909.776.196

KHAY NHỰA ĐỊNH HÌNH

Khay định hình tiêu chuẩn
Khay định hình tiêu chuẩn
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khay nhựa định hình
Khuôn tiêu chuẩn V-05
Khuôn tiêu chuẩn V-05

VỈ NHỰA ĐỊNH HÌNH

CLEAR CASE
CLEAR CASE
CLEAR CASE
CLEAR CASE
CLEAR CASE
CLEAR CASE
SHELL PACK
SHELL PACK
SHELL PACK
SHELL PACK
SHELL PACK
SHELL PACK
CLEAR CASE
CLEAR CASE
SLIDE PACK
SLIDE PACK
SLIDE PACK
SLIDE PACK
Tấm lót giấy
Tấm lót giấy
CLEAR CASE
CLEAR CASE
SLIDE PACK
SLIDE PACK
SLIDE PACK
SLIDE PACK
CLEAR CASE
CLEAR CASE
CLEAR CASE
CLEAR CASE

BAO BÌ GIẢM XÓC

P - Box
P - Box
P - Box
P - Box
P - Box
P - Box
P - Box
P - Box
P - Box
P - Box
J1 - Box
J1 - Box
J1 - Box
J1 - Box
J1 - Box
J1 - Box
J1 - Box
J1 - Box
J1 - Box
J1 - Box
BOXEL
BOXEL
BOXEL
BOXEL
BOXEL
BOXEL
BOXEL
BOXEL
BOXEL
BOXEL